مدیر فروش شرکت طاهر تاج پارس :

مهندس علیرضا حسن پری

009تماس با شرکت طاهر تاج پارس :

۰۲۱۸۸۹۶۱۵۰۶

۰۲۱۸۸۹۹۲۰۱۷

کارشناسانکارشناسان فروش :
* مهندس امیر محمدی :۰۹۱۲۷۷۴۴۹۸۱
*مهندس حسام هاشمی:۰۹۱۲۷۷۴۴۷۴۹
*مهندس خانم عابدینی:۰۹۱۰۷۶۲۹۲۱۷
*مهندس سیاوش حسن پری:۰۹۱۲۳۴۳۸۱۲۲

008 ایمیل :info@tahertajpars.com