بهترین مدل دستگاه لیزر مو

بهترین مدل دستگاه لیزر مو

کلمه (Laser (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation به معنی تقویت نور با گسیل القایی تابش است. لیزر وسیله‌ای است برای تولید باریکه‌ای از نور تک‌رنگ در نواحی فرابنفش، مرئی و مادون‌قرمز طیف الکترومغناطیس که در آن همه موج‌ها هم‌فازند. باریکه نور از نظر فضایی (به خاطر هم‌فازی همه امواج) و زمانی (به خاطر یکسانی فرکانس امواج) همدوس است. درنتیجه این همدوسی باریکه‌ای داریم که واگرایی آن نسبتاً اندک و تراکم انرژی در واحد سطح آن بسیار زیاد است. بهترین مدل دستگاه لیزر مو بر اساس ویژگی آن تعیین می‌شود که در این مقاله به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

بررسی خاصیت‌های بهترین مدل دستگاه لیزر مو

خواص ویژه لیزر را می‌توان به‌صورت زیر معرفی کرد. این ویژگی‌ها در تشخیص و تعیین بهترین مدل دستگاه لیزر مو به‌صورت مستقیم تأثیر دارند:

۱. تکفامی

مشخصه بارز نور لیزر و خاصیتی که بیشترین ارتباط را با کاربردهای آن دارد است. خاصیت تکفامی به این معنی است که بیشترین انرژی پرتو خروجی ۲ موج مشخصی قرار دارد و شدت پرتو در طول‌موج‌های دیگر به‌سرعت به سمت صفر می‌رود. در واقع طیف طول‌موجی شدت پرتو دارای پهنای باریکی است. این پهنای طیف در انواع لیزرها با هم فرق می‌کند، در بعضی از آن‌ها پهن‌شدگی کم است و در بعضی دیگر زیاد است.

۲. همدوسی

همدوسی خاصیتی است که به بهترین وجه نور لیزر را از سایر انواع نور متمایز می‌کند و باز هم این خاصیت نتیجه ماهیت فرآیند نشر القایی است. نور حاصل از منابع معمولی که توسط نشر خودبه‌خودی کار می‌کنند غیر همدوس است. در این موارد هیچ همبستگی بین فاز فوتون‌های گوناگون وجود ندارد و در اثر تداخل‌های تصادفی بین آن‌ها افت‌وخیز محسوسی در شدت پدید می‌آید. در مقابل، در لیزر فوتون‌هایی که توسط محیط برانگیخته لیزر نشر می‌شوند با سایر فوتون‌های موجود هم‌فازند.

۳. هم‌راستایی

این خاصیت لیزر پخش نور را در فضا محدود می‌کند. هم‌راستایی در واقع خاصیت واگرایی پرتو را پوشش می‌دهد. توزیع فضایی و واگرایی پرتو لیزر به شکل کاواک و ماده فعال لیزر بستگی دارد.

۴. درخشایی

به‌طور کیفی، درخشایی پرتو لیزر به‌وسیله شدت پرتو معرفی می‌شود که عبارت است از تعداد فوتون‌های خروجی از لیزر در واحد سطح. درخشایی پرتو لیزر یکی از خواص آن است که می‌توان به‌صورت چگالی توان (w/m2) یا چگالی انرژی (J/m2) معرفی کرد.

۵.پلاریزاسیون 

پلاریزاسیون یک خاصیت غیراختصاصی لیزر است که هر منبع تابشی دیگری نیز می‌تواند این ویژگی را داشته باشد. دانستن حالت پلاریزاسیون در کنار سایر خواص ویژه لیزر مفید و مهم است. هنگامی‌که نور پلاریزه به بافت می‌تابد به خاطر پدیده پراکندگی، با نفوذ در عمق پلاریزاسیون خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین خاصیت پلاریزاسیون برای زخم‌های باز که سطحی هستند می‌تواند مفید باشد.

ویژگی اساسی بهترین مدل دستگاه لیزر مو

این ویژگی‌ها که حاصل فرایند تولید بر اساس گسیل القایی تابش است بستری عظیم برای کاربردهای وسیع آن در علوم مختلف، صنعت و پزشکی ایجاد کرده است. این ویژگی‌ها در لیزر موهای زائد و تعیین بهترین مدل دستگاه لیزر مو بسیار مهم است. لیزرها شامل سه قسمت اساسی هستند:

 1. محیط لیزری: محیط لیزری ماده‌ای است که می‌توان آن را با افزودن انرژی از طریق دمش برانگیخت و به حالت شبه‌پایدار برد. محیط لیزری ممکن است به شکل جامد، مایع و یا گاز باشد. محیط‌های لیزری متداول عبارت‌اند از میله‌های یاقوتی، نئودیمیوم، گالیم – ارسناید، هلیوم – نئون، آرگون، کربن دی اکسید و…
 2. کاواک نوری: با مقدار Q زیاد که یک انتهای آن به‌طور کامل و انتهای دیگر آن به‌طور جزئی بازتابنده است. Q یک عامل مهم است که نسبت انرژی ذخیره شده در یک وسیله خاص یا آرایش مدار را به انرژی تلف‌شده در واحد زمان به دست می‌دهد.
 3. پمپ کردن یا دمش انرژی: چشمه انرژی لازم برای برانگیختن اتم‌های محیط لیزری ممکن است یک منبع قوی نور باشد. این منبع در گستره وسیعی از انرژی‌ها فوتون گسیل می‌کند و ضرورتاً شامل فوتون‌هایی است که با انرژی کوانتومی، اتم‌های لیزری را برانگیخته می‌کنند. چنانکه در مورد لیزر گازی دیده می‌شود، یک مولد ولتاژ فرکانس رادیویی تقریباً هزار ولتی است که یون‌ها را شتاب می‌دهد. یون‌ها هم به‌نوبه خود در اثر برخورد با اتم‌های لیزری آن‌ها را برانگیخته می‌کنند. در لیزرهای نیمه‌رسانا یا دایود، مانند گالیم – ارسناید، با عبور یک جریان الکتریکی بسیار شدید از پیوندگاه نیم‌رسانا (P-N)، در آن ایجاد دمش می‌کنند.

انواع لیزرها بر اساس مشخصات فیزیکی

لیزرها بر اساس مشخصات فیزیکی بسیار متنوع هستند و به همین دلیل در بخش‌های مختلف کاربردهای متفاوتی دارند. در زیر به انواع مختلف لیزرها بر اساس ماده فعال اشاره شده است:

 • حالت جامد (نئودیوم، اربیوم و هلمیوم…)
 • گازی (دی اکسید کربن، هلیوم نئون)
 • مایع لیزرهای رنگی)
 • نیمه‌رساناها (لیزرهای دایود)

لیزرها به یکی از سه روش مختلف زیر کار می‌کنند

 • روش موج پیوسته (cw)
 • روش تپی (تپ بلند یا معمولی)
 • روش سوئیچ Q (لیزر بزرگ تپ)
بهترین مدل دستگاه لیزر مو
بهترین مدل دستگاه لیزر مو

انواع لیزر

در روش موج پیوسته، خروجی به‌صورت پیوسته خواهد بود. خروجی لیزرهای تپشی به‌صورت فوران‌هایی از نور گسیل می‌شوند که این درخشش شدید نوری توسط خازن‌های بزرگ تخلیه شونده در لامپ‌های درخششی ایجاد می‌شوند. لیزر تپی ممکن است به روش دیگری (به نام سوئیچ Q) نیز کار کند. سوئیچ Q یک روش صوتی – نوری یا الکتریکی – نوری است که شبیه یک دریچه مانع است که تا زمان باز شدن از گسیل پرتو لیزر جلوگیری می‌کند. به دلیل انرژی زیاد و پهنای کم تپ، با لیزرهای Q سوئیچ قدرت‌های بسیار زیاد به‌راحتی قابل حصول است. در ادامه بهترین مدل دستگاه لیزر مو مورد بررسی قرار گرفته است.

لیزر (Nd:YAG)

طول‌موج این لیزر ۱۰۶۴ نانومتر است که جذب نسبی خوبی در ملانین‌ها دارد و جذب آن توسط آب به‌طور نسبی کم است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که این لیزر بتواند در عمق بیشتری نفوذ کند. بنابراین، برای درمان ضایعات مویرگی مناسب است. این لیزر می‌تواند با پالس بلند با طول پالس‌های حدود ۱۰ تا ۱۰۰ میلی‌ثانیه برای رفع موهای زائد و جراحی‌های عروقی استفاده شود. پالس‌های کوتاه‌تر در حد چند میلی‌ثانیه در دندانپزشکی و پالس‌های میکروثانیه در لیپولیزر استفاده می‌شوند. همچنین از این لیزر با پالس‌های خیلی کوتاه نانوثانیه (به روش سوئیچ Q) برای برداشتن تاتوهای تیره استفاده می‌شود.

لیزر الکساندریت (Alexandrite)

طول‌موج این لیزر ۷۵۵ نانومتر (بین قرمز و مادون‌قرمز نزدیک) است. این طول‌موج توسط ملانین جذب خوبی دارد و بنابراین کاربرد آن می‌تواند محدود شود به رفع موهای زائد، ضایعات رنگدانه ای و درمان تاتوها. از آنجائی که جذب ملانینی بالا است، علاوه بر مو در پوست نیز جذب زیادی دارد و بخصوص در پوسته‌ای تیره گزینه مناسبی برای رفع موهای زائد نیست و در این مورد باید با ملاحظات بیشتری استفاده شود.

لیزرهای دایود (Diode Laser)

این لیزرها به دلیل ساده‌تر بودن منبع تغذیه و ارزان‌تر بودن آن‌ها نسبت به سایر لیزرها، با سرعت بیشتری در پزشکی در حال توسعه هستند. طول‌موج‌های متنوعی دارند که به‌عنوان مثال می‌توان به طول‌موج‌های ۶۵۰ نانومتر، ۶۷۰ نانومتر، ۷۵۰ نانومتر و ۸۰۸ نانومتر اشاره کرد. این لیزرها کاربردهای ویژه‌ای در بخش کم‌توان (Low Level Laser Therapy) دارند.

Intensity Pulse Light) IPL)

IPL ها لیزر نیستند (نور پالسی پر شدت) ولی به مانند لیزر در بخش‌های زیبایی کاربردهای قابل‌توجهی دارند. منبع تولید انرژی در آن‌ها لامپ زنون است که طول‌موج‌های از ۲۰۰ نانومتر تا ۱۴۰۰ نانومتر را تولید می‌کنند و بنا بر کار موردنیاز می‌توان با استفاده از فیلترهای مشخص، محدوده طول‌موج‌های لازم را انتخاب کرد. به‌واسطه امکان انتخاب طول‌موج، دستگاه مناسبی برای درمان موهای زائد و یا ضایعات رنگدانه ای است. در این دستگاه‌ها دو روش برای انتخاب طول‌موج مناسب وجود دارد:

 1. فیلترهای آینه‌ای تداخلی به عبور رنگ موردنظر و انعکاس سایر رنگ‌ها
 2. فیلتر جذبی – عبور طول‌موج موردنظر و جذب سایر طول‌موج‌ها

فیلترهای جذبی به‌واسطه جذب انرژی خیلی سریع گرم می‌شوند. فیلترهای آینه‌ای کمتر گرم می‌شوند اما درهرصورت حدود ۱۰٪ از طول‌موج‌های ناخواسته را نیز عبور می‌دهند که می‌تواند باعث آسیب پوستی شود. بهترین حالت استفاده ترکیبی از این دو فیلتر است که هم گرم شدن به حداقل برسد و هم آسیب پوستی کم شود.

 

منبع: عشقی فرد. حسین / ۱۳۹۷ / لیزر پزشکی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *